DEĞİŞEN DÜNYA VE BİZ

  

İnsanlığı etkisi altına alan ve yaşamsal kodların yeniden belirlenmesine neden olan ilk büyük değişim dalgası Tarım Devrimi' dir. Bunu 1800'li yıllarda Sanayi Devrimi izlerken 1950'li yıllarda yaşanmaya başlanan yoğun teknolojik gelişmeler sanayi ötesi bir uygarlığın oluşumunu başlatmıştır. Naisbitt ve Aburdene (1990) 2000'li yılları büyük yönelimler (megatrends) çağı olarak ön görürken bu çağın gereklerini yerine getiren toplumları Post Modern Toplum olarak tanımlamıştır.


Post Modern Çağda yaşayan insan meslek edindiği dar bir alanda uzmanlaşmayı seçerken yaşadığı doğal çevreye şehrin penceresinden bakacak kadar yabancılaşmış, sofraya koyduğu ürünlerin nasıl ve nereden geldiğini bilmeyecek kadar üretimden uzak ve doğal çevreden kopuk bir yaşam sürmeye başlamıştır. Tüketilen doğal ürünlerin yetiştirilmesinde başlıca kaynaklar; toprak,su,hava ve tohumdur. Sürdürülebilir bir yaşam döngüsünün devam ettirilebilmesi bu kaynakların doğru kullanılmasına ve korunmasına bağlıdır.


 Teknolojinin bu denli geliştiği bir dünyada yapay üretimden uzak durmak neredeyse imkansızdır. Ancak kullandığımız ürünlerin içeriğini ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini bilmek en doğal hakkımızdır.Bu hakkımızı kullanırken bize ihtiyacımız olan her türlü kaynağı sunan doğal çevreyi korumak, yaşatmak ve bu bilinci gelecek nesillere aktarmak en öncelikli görevlerimizden biridir.


         

                                    


 

 

Naisbitt, j. ve Aburdene, P.(1990) Megatrends 2000 -Büyük Yönelimler Form Yayıncılık. İstanbul.